Terma dan Syarat Jualan Am

Last updated 16 Oct 2019

Preamble

1. Identiti Penjual

2. Skop Pemakaian dan Penerimaan Terma dan Syarat Am Jualan

3. Kesedia-adaan Produk

4. Prosedur Pesanan

5. Harga – Kaedah Penerimaan Pembayaran

6. Pengekalan Hakmilik

7. Kaedah Pengiriman

8. Masalah Pengiriman

9. Hak Pemulangan, Pertukaran dan Pembayaran Balik

10. Prosedur Pemulangan, Penukaran dan Pembayaran Balik

11. Jaminan Undang-undang dan Komersial

12. Perkhidmatan Selepas Jualan dan Penyediaan Bahan-bahan Gantian

13. Pembatasan Liabiliti

14. Serahhak dan Subkontrak

15. Hak kumulatif dan Remedi

16. Penepian (Waiver)

17. Force Majeure

18. Kepenyalahan Undang-undang (Illegality) dan Keasingan

19. Perkongsian

20. Hak Pihak Tiga

21. Keseluruhan Perjanjian

22. Undang-undang dan Bidang Kuasa Mentabir

Here to help

Have a question? You may find an answer in our FAQs.
But you can also contact us:

Customer Service

Monday to Friday: 09:00 am - 06:00 pm