Terma dan Syarat Pengunaan Am

Last updated 16 Oct 2019

Preamble

1. Terma Penggunaan

2. Keselamatan dan Data Peribadi

3. Sekatan

4. Harta Intelek

5. Pautan

6. Pembatasan Liabiliti

7. Penafian Waranti

8. Pampasan rugi

9. Serahhak, Subkontrak dan Delegasi

10. Hak Kumulatif dan Remedi

11. Penepian (Waiver)

12. Kepenyalahan Undang-undang (Illegality) dan Keasingan

13. Perkongsian

14. Hak Pihak Ketiga

15. Keselurahan Perjanjian

16. Undang-undang dan Bidang Kuasa Mentabir

Here to help

Have a question? You may find an answer in our FAQs.
But you can also contact us:

Customer Service

Monday to Friday: 09:00 am - 06:00 pm